Vetzy je telemedicinska platforma koju veterinari, i drugi pružatelji zdravstvenih usluga licencirani u Hrvatskoj mogu koristiti za pružanje telemedicinskih usluga. Vetzy sam po sebi nije pružatelj zdravstvene skrbi. Budući da ugovorni veterinari u Hrvatskoj još uvijek ne mogu izdavati elektroničke recepte pokrivene zdravstvenim osiguranjem, svi veterinari propisuju samo elektroničke privatne recepte putem Vetzy-a. To korisnik mora u cijelosti platiti. Korisnici mogu kupiti lijekove na propisane recepte za svoje ljubimce na specijaliziranim mjestima.

Prema profesionalnim propisima za veterinare, veterinari u Hrvatskoj savjetuju korisnike u osobnom kontaktu. Mogu se koristiti komunikacijski mediji kao podrška. Putem Vetzy-a  je moguće savjetovanje ili liječenje putem komunikacijskih medija samo u pojedinačnim slučajevima ako je to medicinski opravdano i ako se prati potrebna medicinska skrb, posebice na način na koji se uzimaju nalazi, savjeti, liječenje i dokumentacija. Vetzy putem svoje platforme podržava omogućava kontakt pacijenata s  veterinarima na daljinu- u okviru telemedicine. 

VAŽNO: Vetzy ne nudi liječničke konzultacije u slučajevima kada je Vašem ljubimcu neposredno ugrožen život ili kada mu je potrebna hitna medicinska pomoć. U slučaju da je potrebna hitna pomoć, molimo vas da nazovete ili posjetite najbližu veterinarsku stanicu.