• Veterinar koji ima sklopljen ugovor sa IT platformom Vetzy pruža video-konzultacije putem online Virtualne platforme Vetzy koju osigurava IT platforma Vetzy, kako bi svojim korisnicima omogućila  veću dostupnost konzultacijama iz sfere veterinarske medicine.  Usluga Virtualne platforme Vetzy osmišljena je za pružanje kratkih  konzultacije i online konzultacija iz registriranih djelatnosti u svrhu  provođenja konzultacije, pružanju drugog mišljenja, dogovaranju  termina liječenja, savjetovanja, dobivanja informacija, savjeta ili  bilo kojeg drugog doprinosa ili usluga. 
 • Usluga Virtualne platforme Vetzy namijenjena je korisnicima koji nisu u mogućnosti vidjeti veterinara uživo ili im je potreban takav način veterinarske usluge koji ne iziskuje osobni kontakt s  veterinarom. 
 • Virtualna platforma Vetzy nije zamišljena da bude kompletna veterinarska usluga ili alternativa pravom posjetu ambulanti, zahvatu ili operaciji. Konzultacije i savjeti pruženi video konzultacijom mogu rezultirati dogovorenim terminom i daljnjim  liječenjem u privatnoj ordinaciji. 
 • Virtualna platforma Vetzy nije namijenjena za hitne medicinske intervencije. Ne koristite virtualnu ordinaciju, ako mislite da je zdravstveni problem Vašeg ljubimca hitan slučaj. 

U slučaju sumnje i potrebe zbrinjavanja bilo kakvih hitnih medicinskih  stanja, preporučuje se da nazovete najbližu nadležnu veterinarsku  stanicu. 

 • Virtualnoj ordinaciji može se pristupiti putem IT platforme Vetzy. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA 
 • Ovo su Uvjeti pružanja i korištenja usluga (dalje u tekstu “Uvjeti”) za pristup i korištenje bilo koje osobe (“Korisnik”, ili “Vi”) online platforme Vetzy putem koje se pružaju ranije navedene usluge  putem virtualne platforme (zajednički nazvano “Virtualna  platforma”) u organizaciji licenciranih veterinara. 
 • Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta, nemojte se prijaviti na Virtualnu platformu Vetzy, prestanite koristiti Virtualnu platformu Vetzy na bilo koji način i ne biste trebali pristupati  Virtualnoj ordinaciji. 
 • Ovi uvjeti podložni su promjenama. Kada se ovi Uvjeti promijene, nova verzija bit će objavljena na web stranici virtualne platforme Vetzy i na samoj stranici virtualne platforme.
 • Korisnik izjavljuje svojom odgovornošću da su informacije koje daje točne, te je obaviješten da uporaba lažnog identiteta širenje lažnih podataka mogu dovesti do civilnog i / ili kaznenog gonjenja,  te da za slučaj sumnje u korištenje lažnog identiteta ili korištenja  platforme s namjerom prijevare može rezultirati trajnom blokadom  korisnika. Kako bi izbjegli nevažeće rezervacije, veterinarska  praksa i platforma Vetzy može upotrijebiti navedeni mobilni broj i /  ili adresu e-pošte kako bi potvrdila zahtjev korisnika za termin. KORIŠTENJE VIRTUALNE PLATFORME 
 • Virtualna platforma Vetzy Vam omogućuje video-konzultaciju s registriranim i licenciranim veterinarima u svrhu provođenja kratkih konzultacije i online konzultacija iz registriranih djelatnosti u svrhu  provođenja konzultacije, pružanju drugog mišljenja, planiranja  liječenja, dogovaranju termina liječenja, savjetovanja, dobivanja  informacija, savjeta ili bilo kojeg drugog doprinosa ili usluga  veterinara (zajednički nazvano “Usluge virtualne platforme Vetzy ”). 
 • Usluga koju nudi virtualna platforma Vetzy , omogućava korisnicima da pronađu veterinara (zajednički nazvano „veterinar“) , da od veterinara zatraže sastanak te da izvrše video konzultacije. 
 • Video-konzultacija koju pruža virtualna platforme Vetzy osigurava sigurni, jedan na jedan, šifrirani kanal između korisnika i liječnika. U pružanju ove usluge virtualna platforma Vetzy poštuje sva  pravila o privatnosti propisanoj odredbama o zaštiti osobnih  podataka. Korisnik je prihvatio sve odredbe o zaštiti osobnih  podataka prilikom kreiranja vlastitog profila, te je svjestan da iste  može pročitati na javno objavljenoj poveznici o zaštiti podataka. 
 • Pristajanjem na ove uvjete također pristajete na uvjete platforme zaštiti podataka koja su dostupna na zaštita podataka. pravila o zaštiti podataka su uključena u ove uvjete i smatraju se njihovim  dijelom. Ista pravila koja se odnose na promjene i reviziju ovih  uvjeta također se primjenjuju na promjene i reviziju pravila o zaštiti  podataka. 
 • Nije dopušteno snimanje, kopiranje ili emitiranje bilo kojeg sadržaja ili izvoda sadržaja video-konzultacije u sklopu virtualne platforma Vetzy, bez obzira na sredstva, medij, postupak ili svrhu. Korisnik i  veterinar su informirani da svako kršenje prava na sliku, poštivanje  privatnosti ili profesionalne i medicinske povjerljivosti može biti  podložno sankcijama, uključujući kaznene sankcije. Oprema 

(pametni telefon, internetska veza itd.) koja omogućuje pristup i  korištenje usluge Virtualne platforma Vetzy snosi se na vlastiti  trošak korisnika, kao i povezani troškovi elektroničke komunikacije  (posebno telefonski troškovi, troškovi pristupa internetu).  Odgovornost je korisnika da prije korištenja usluge virtualne  platforma Vetzy dobije informacije o cijeni korištenja prethodno  spomenute opreme ili usluga od operatora platforme Vetzy. 

 • Svi potencijalni digitalni zapisi o medicinskim stanjima kućnih ljubimaca i obavljenim uslugama veterinara prema korisnicima preko platforme Vetzy koji se mogu nalaziti unutar sustava Vetzy ,  zaštićeni su posebnim sustavom unutar platforme Vetzy , slijedom  čega su pod isključivom kontrolom veterinara. 
 • Stranke složno ugovaraju da osim ako to zahtijeva pravni postupak, veterinar neće prikazivati medicinske ili bilo koje druge podatke o korisnicima ili trećoj strani bilo kojoj osobi ili entitetu  koje nije ovlastio, osim u strogom skladu s medicinskom/ veterinarskom etikom i zakonom o pružanju veterinarske zaštite. 
 • Korisnik je pozvan da unaprijed osigura sljedeće uvjete tijekom korištenja usluga putem virtualne platforme Vetzy: pametni telefon osigura tiho i dovoljno osvijetljeno okruženje. Ako okruženje,  oprema ili uvjeti za dozvole nisu zadovoljeni, veterinar može  prekinuti video-konzultaciju. U slučaju da se korisnik tijekom video konzultacije i savjetovanja, tj. prilikom korištenja usluge virtualne  platforme Vetzy osjeća negativno pod utjecajem narušenog učinka  ili kvalitete, dužan nas je o tome obavijestiti. 
 • Veterinar koji pruža uslugu virtualne platforme Vetzy jedini ima pravo ocijeniti prikladnost daljinskog savjetovanja korisnika te može prekinuti video-konzultaciju u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti  za daljinsko savjetovanje. 
 • Korisnik razumije i prihvaća da će usluga Virtualne platforme Vetzy biti naplaćena od platforme Vetzy kao posrednika u komunikaciji veterinar / korisnik, čija je odgovornost da korisnika pravovremeno o tome informira.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI 

 • Ako mislite da Vaš ljubimac trebate hitnu medicinsku pomoć, ODMAH I HITNO POSJETITE NAJBLIŽU VETERINARSKU STANICU. Ne oslanjajte se na elektroničku komunikaciju ili  komunikaciju putem virtualne ordinacije za hitne medicinske  potrebe. Ova virtualna ordinacija nije osmišljena da olakšava hitne 

medicinske slučajeve. Prihvaćate, potvrđujte i suglasni ste da  platforma nije namijenjena za uporabu u bilo kojem od gore  navedenih slučajeva i da ne smijete koristiti platformu u niti  jednom od gore navedenih slučajeva. 

 • Pružatelj ne jamči da je video-konzultacija, tj. pružanje usluga putem virtualne ordinacije najbolji pristup savjetima iz područja određenih bolesti ili doista odgovarajući način liječenja za Vašeg  ljubimca. Nadalje, virtualna ordinacija nije zamjena za Vašeg  veterinara i pružatelja primarne njege za ljubimce. Slažete se da  ćete odmah kontaktirati svog veterinara ukoliko se stanje vašeg  ljubimca promijeni ili se pogoršaju njegovi simptomi. Ako je  potrebna hitna pomoć, odmah se obratite najbližoj veterinarskoj  stanici. 
 • Usluga virtualne ordinacije, savjetovanje ili video-konzultacija s veterinarom ne može i ne zamjenjuje odlazak u veterinarsku stanicu „licem u lice“. Preporučujemo i potičemo Vas da provjerite  sve informacije koje dobijete od veterinara pružatelja usluge  virtualne ordinacije. Bilo koje oslanjanje na takve informacije  podrazumijeva da to radite u potpunosti na vlastiti rizik i vlastitu  odgovornost. 
 • Nemojte zanemarivati, izbjegavati ili odgađati dobivanje medicinskog savjeta od svog veterinara ili drugog kvalificiranog veterinara specijaliste, posjećenih uživo, zbog informacija ili  savjeta koje ste primili putem virtualne ordinacije. 
 • Platforma Vetzy nastojat će što prije riješiti svaku pogrešku u sustavu, te će, koliko god je izvedivo, unaprijed obavijestiti svoje korisnike o bilo kakvim ograničenjima dostupnosti zbog aktivnosti  održavanja i/ili uklanjanja kvarova na sustavu Virtualne ordinacije. 
 • PLATFORMA VETZY, ODNOSNO VETERINARI KOJI SE NJOME SLUŽE ZA USPOSTAVU KONTAKTA SA KORISNICIMA PLATFORME NE ODREĐUJE MEDICINSKE DIJAGNOZE, NE  ODREĐUJE TERAPIJE NITI IZDAJE RECEPTE BILO KAKVE  VRSTE. 

SVI PODACI KOJI SE PRUŽAJU NA PLATFORMI VETZY ILI VEZANO  ZA BILO KOJE OBLIKE KOMUNIKACIJE KOJE  

PODRŽAVAPLATFORMA VETZY, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG  KOMUNIKACIJU IZMEĐU VETERINARA KOJI SE KORISTE VETZY  PLATFORMOM I POTROŠAČA IMA ZA SVRHU POSLUŽITI  ISKLJUČIVO KAO OPĆENITA INFORMACIJA, TE NITI NA KOJI  NAČIN NEMA NAMJERU USPOSTAVITI ODNOS VETERINAR – 

KORISNIK KAKO JE TO DEFINIRANO DRŽAVNIM ZAKONOM.  PLATFORMA VETZY NIJE ZAMJENA ZA PROFESIONALNU  MEDICINSKU DIJAGNOZU ILI TERAPIJU I OSLANJANJE NA BILO  KOJE INFORMACIJE KOJE PRUŽA BILO KOJI DOKTOR VETERINE  KOJI KORISTI PLATFORMU VETZY ZNAČI DA TIME VI PREUZIMATE  ISKLJUČIVI RIZIK OSLANJANJA NA ISTO. 

 • Korisnik je obaviješten da sustavi prijenosa komunikacija, računalni sustavi koji pružaju hosting web portala ili računala liječnika mogu biti podložni kvarovima, kao i bilo koji računalni  sustav. Korisnik se ovim putem odriče svih mogućnosti  potraživanja šteta protiv platforme Vetzy ili pridruženih subjekata  zbog tehničkog kvara u korištenju pruženih usluga ili zbog  neuspjeha uspostavljanja video-konzultacije. 
 • Korisnik je obaviješten da platforma Vetzy nije odgovorna za kršenje povjerljivosti elektroničkih poruka ili drugih podataka koji su poslani zbog nepravilne provedbe od strane korisnika sigurnosnih  uputa povezanih s njihovim vlastitim sustavom. 

POSEBNE ZABRANE 

 • Pored ostalih zabrana koje su navedene u Općim uvjetima korištenja usluga, također ne smijete koristiti web stranice ili njihov sadržaj: 

-za bilo koje nezakonite svrhe 

-da biste nagovarali druge na počinjenje ili sudjelovanje u bilo kakvim  nezakonitim radnjama 

-da biste povrijedili ili oštetili naša prava intelektualnog vlasništva ili  prava intelektualnog vlasništva drugih 

-da biste uznemiravali, zlorabili, vrijeđali, oštetili, oklevetali, uvrijedili,  omalovažili, zastrašili ili vršili diskriminaciju po osnovi spola, spolne  orijentacije, vjerske pripadnosti, podrijetla, rase, dobi, nacionalnosti ili  invaliditeta 

-da biste prenijeli lažne podatke ili podatke koji dovode u zabludu 

-da biste prenijeli podatke (upload) ili prenosili viruse ili maliciozne  kodove koji će ili mogu biti korišteni na način koji će utjecati na  funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica, drugih  web stranica ili interneta 

-da biste prikupljali ili pratili osobne informacije drugih osoba

-da biste slali neželjenu elektroničku poštu kao spam, phish, pharm,  pretext, spider, crawl, ili scrape 

-za bilo koje opscene ili nemoralne svrhe 

-da biste ometali ili zaobišli sigurnosne elemente usluge ili bilo kojih  povezanih web stranica, drugih web stranica ili interneta 

 • Platforma Vetzy pridržava pravo okončati Vaše korištenje usluge ili bilo kojih povezanih web stranica radi kršenja bilo koje vrste zabranjenih načina uporabe platforme, te posebno u slučaju da korisnik učestalim pozivima, koji po svojoj prirodi nemaju karakter pribavljanja informacija kojima služi platforma, već imaju za cilj prekomjerno i zlonamjerno korištenje platforme sa svrhom onemogućavanja redovnog korištenja platforme od strane drugih korisnika.
 • Zabranjena je svaka vrsta zlonamjernih, neutemeljeno iscrpljujućih i uznemirujućih poziva, radi čega je platforma Vetzy, korisnika koji krši posebne zabrane ovlaštena privremeno isključiti iz mogućnosti pristupa platformi, i to u trajanju od sedam dana.
 • Ako korisnik ponovno prekrši odredbe posebnih zabrana, platforma Vetzy, ovlaštena je korisnika koji krši posebne zabrane ovlaštena privremeno isključiti iz mogućnosti pristupa platformi, i to u trajanju od 30 dana.
 • Ako se i nakon isteka razdoblja iz prethodnog stavka utvrdi da korisnik ponovo prekršio odredbe posebnih zabrana, platforma Vetzy, ovlaštena je korisnika trajno isključiti iz mogućnosti pristupa platformi, te zadržati sva sredstva koja je korisnik uplatio na ime korištenja platforme Vetzy do isteka vremena na koji je bila ugovorena usluga između korisnika i platforme Vetzy.
 • Ne koristite platformu Vetzy ili sadržaj ili usluge da biste postavili dijagnozu ili odredili terapiju kod zdravstvenih tegoba vašeg ljubimca. Ne koristite platformu Vetzy ili sadržaj ili usluge za  potencijalan ili stvaran slučaj veterinarske hitnosti. 
 • Dozvoljena su samo informativna pitanja koja se postavljaju u edukativne svrhe.
 • Nije dozvoljeno postavljanje pitanja o osobnom zdravlju – nije Vam dozvoljeno iznositi činjenice koje odaju dojam da su pitanja specifična za pojedini slučaj. 
 • Pitanja mogu opisati općenitu situaciju, primjer, bolest ili simptome, ali pitanje ne smije sadržavati dostatne činjenice tako da je jasno da ne opisuje stvaran, individualiziran slučaj. 
 • Kod pristupanja našem Premium sadržaju i uslugama, uključujući privatne razgovore s veterinarskim stručnjacima, trebate biti svjesni sljedećeg: 
 • Ne smiju se postavljati zahtjevi za propisivanjem recepata, postavljanjem dijagnoza ili određivanjem terapije.

SKLAPANJE UGOVORA 

Ovi opći uvjeti pružanja usluga i bilo koja poslovna politika ili operativna  pravila koju postavi platforma Vetzy na ovim web stranicama ili vezano  za usluge, predstavlja cjelokupan ugovor i sporazum između Vas i  platforme Vetzy i njenih ugovorenih veterinara, te su mjerodavni za Vaše  korištenje naše usluge, imaju prednost primjene pred bilo kojim  prethodnim ili sada postojećim ugovorima, bilo kojim oblicima  komunikacije i prijedlozima, bilo pisanim bilo usmenim, koji se odvijaju  između Vas i nas (uključujući, između ostalog, bilo koje ranije verzije  ovih općih uvjeta pružanja Usluga).

Platforma Vetzy pridržava pravo na  promjene cijena pojedinih paketa u slučaju automatskog produženja trajanja pretplatničkog odnosa nakon proteka ugovorenog razdoblja, u kojem slučaju će korisnik biti notificiran o izmjeni cijene pojedinog pakete nakon čega  korisnik može nastaviti koristiti uslugu ili  zatražiti raskid ugovornog odnosa.

U slučaju online kupovine i kartičnog plaćanja nekog od paketa pretplate, korisnik može ili ne, imati besplatno probno razdoblje, jedan besplatan poziv ili sl. u ovisnosti od toga da li je kompanija International pet advice d.o.o. u tom periodu odobrila korisnicima probni period, besplatan poziv i sl. ili ne, a informacije o tome će se nalaziti na našim web stranicama, nakon čega se naplaćuje određeni paket- mjesečni obnavljajući ili godišnji obnavljajući. Nakon isteka besplatnog probnog razdoblja, pretplata se naplaćuje prema cijeni odabranog paketa, odnosno nakon isteka svakog plaćenog mjeseca ili godine u ovisnosti da li se radi o mjesečnom ili godišnjem planu. Nakon naplate paketa, tvrtka International pet advice  d.o.o. ne vrši povrat sredstava u slučaju da se korisnik npr. predomisli ili da obriše korisnički račun niti tvrtka International pet advice  d.o.o. vrši obavijesti za svaku buduću automastku naplatu za budući vremenski period mjesec ili godinu u ovisnosti o prethodno odabranom planu. Otkazivanje obnavljajuće pretplate je potrebno napraviti prije isteka probnog perioda, odnosno u slučaju mjesečne obnavljajuće pretplate, prije proteka plaćenog mjeseca ili u slučaju godišnjeg plana, prije isteka već plaćene godine. Korisnik mora prvo otkazati pretplatu pa obrisati korisnički račun. Samo brisanje aplikacije sa uređaja ne otakazuje pretplatu automatski jer isto nije tehnički moguće. Potencijalne nejasnoće u tumačenju ovih općih uvjeta korištenja usluga  i bilo kojih poslovnih politika ili operativnih pravila koje smo mi objavili na  ovim web stranicama ili vezano za usluge, predstavlja cjelovit ugovor i dogovor između Vas i nas i isti je mjerodavan za Vaše korištenje usluga,  ima prednost primjene pred bilo kojim ranijim ili sada postojećim  ugovorima, oblicima komunikacije i prijedlozima, bilo usmenim ili  pisanim, nastalih između Vas i nas (uključujući, između ostalog, bilo koje  ranije verzije ovih općih uvjeta korištenja usluga). Bilo koje nejasnoće  kod tumačenja ovih općih uvjeta korištenja usluga neće se tumačiti na  štetu ugovorne strane koja ih je sastavila.

PROMJENE OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA 

Ovime jamčimo da na ovim web stranicama imate priliku pregledati  najaktualniju verziju općih uvjeta pružanja usluga u bilo koje doba , dok  platforma Vetzy pridržava pravo, prema našoj isključivoj diskrecijskoj  ocjeni, ažurirati, izmijeniti ili zamijeniti bilo koji dio ovih općih uvjeta  pružanja usluga objavljujući ažuriranja i promjene na našim web  stranicama, a vaša je odgovornost povremeno provjeriti na našim web  stranicama ima li kakvih promjena. 

Posebno se naglašava kako Vaša kontinuirana uporaba naših web  stranica ili traženje usluga nakon objave bilo kakvih promjena ovih općih  uvjeta pružanja usluga predstavlja Vaš prihvat tih promjena. 

MJERODAVNO PRAVO 

Na ove opće uvjete pružanja usluga i bilo koje zasebne ugovore  temeljem kojih Vam mi pružamo usluge primjenjuju se odredbe propisa  važećih u Republici Hrvatskoj kao mjerodavno pravo, a rečeno  mjerodavno pravo također je mjerodavno i za tumačenje svega  navedenog.