Vetzy je napravljen s ciljem pomoći svojim korisnicima pri spajanju s najboljim  veterinarima. Naša platforma je sigurna i pruža šifriranu i GDPR sukladnu komunikaciju s veterinarima.

GDPR usklađenost
Vetzy tim osigurava da su platforma i podaci uvijek zaštićeni i GDPR (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka) sukladni. Vetzy omogućuje sigurnu komunikaciju stručnjacima u području zdravstva pridržavajući se GDPR regulacije.

Enkripcija
Vetzy koristi vodeće standarde šifriranja u svrhu zaštite svih podataka u prijenosu i mirovanju. Svi zahtjevi se vrše preko minimalno TLS 1.2. Video poziv je šifriran u prijenosu metodom end-to-end (E2E) preko WebRTC sigurnosnih protokola. Osobni zdravstveni podaci i poruke su šifrirani koristeći AES-256-CFB šifrarnik.

Sigurnost mreže
Vetzy koristi višestruke strategije praćenja kako bih osigurao da se upozorenja brzo pokreću i rješavaju. Pristup (tko/kada/kako često) se prati na razini pojedinog korisnika. Inžinjeri imaju ograničena dopuštenja ovisno o roli prateći načelo najmanje privilegiranosti (least access principle).

Fizička sigurnost
Vetzy se nalazi u Tier 3 certificiranom data centaru, koji koristi brojne mjere fizičke i sigurnosne kontrole. Sva oprema je smještena u kavezima sa 4 stupnja sigurnosti i pristupom kroz jedna vrata koja se prate 24/7 pomoću sigurnosnih kamera. Objekt koristi kontrolu održavanja odgovarajuće temperature i osigurava stabilno i sigurno okruženje.

Prijava sigurnosnih problema
Vetzy koristi najmoderniju tehnologiju i prati trendove web sigurnosti. Ako otkrijete propust u web sigurnosti za koju smatrate da ima utjecaj na sigurnost Doct platforme, molimo Vas da nam je odmah prijavite. Ako želite prijaviti sigurnosni propust molimo vas da to učinite na email: support@vetzy.online