PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI 

International pet advice d.o.o. , OIB: 05273149765, sa sjedištem u Ulica domovinskog rata  61, 21000 Split kao voditelj obrade poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske  stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova pravila o  zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka te primjenu  kolačića (cookies) korištenjem aplikacije Vetzy. 

Vaš posjet ovoj stranici jasno pokazuje koliko su vam važna privatnost i zaštita osobnih  podataka. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti vaše  privatnosti, te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita vaših osobnih podataka prioritet pri  vođenju i organizaciji svih poslovnih procesa. U tom smislu, Vaše mišljenje nam je  izuzetno važno, a u slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na  

adresu info@vetzy.online

KADA I KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO OD KORISNIKA KOJI KORISTE  NAŠU APLIKACIJU? 

Tijekom svakodnevnog poslovanja International pet advice d.o.o. održava veliki broj  interakcija, kako s potrošačima, poslovnim partnerima, tako i vlastitim zaposlenicima. Zbog  toga je potrebno detaljno razlikovati na koje se odnose, tj. vrste interakcija koje se  primjenjuju u ovim Pravilima. 

Slijedom navedenog, u nastavku predstavljamo osobne podatke koje obrađujemo, kao i  svrhu za koju ih obrađujemo: 

Ime i podaci za kontakt (uključujući adresu, e-mail, broj telefona/mobilnog telefona, pristup  kameri) 

Upisom osobnih podataka ili prilaganjem dokumentacije u za to predviđena polja dajete  privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani. 

International pet advice d.o.o. može koristiti navedene podatke kako bi Vam pružio  učinkovitiju korisničku uslugu, olakšao korištenje it platforme Vetzy , uklanjanjem potrebe  za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica Vašim osobnim  sklonostima i interesima. 

Ovime Vas International pet advice d.o.o. ujedno informira da imate pravo na pristup svim  danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno  danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih  podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama. 

Prilikom registracije ili naručivanja na našim web stranicama, ovisno o slučaju, može se od  Vas tražiti da unesete Vaše ili pak druge podatke kako biste nam pomogli omogućiti Vam  da na pravi način doživite iskustvo korištenja naših stranica. 

Osobne podatke prikupljamo na slijedeći način: 

Prilikom registracije radi korištenja naših usluga i to: ime i prezime, e-adresa, datum  rođenja itd… 

Prilikom prijave u naš tim liječnika medicine i to: ime i prezime, e-adresa, broj mobitela,  titula, broj licence, specijalizacija/uža specijalnost 

Prilikom slanja upita našem timu liječnika: ime i prezime, e-adresa, nalazi i dokumentacija  koju nam vi sami odlučite poslati.

Ako nam date svoj pristanak, poslat ćemo vam e-mail newsletter s informacijama o našoj  usluzi i novostima. 

Prilikom korištenja Vetzy aplikacije i to podatke koje nam Vi sami odlučite dostaviti kao što  su ime, datum rođenja, dokumentacija i sl. 

Vaše osobne podatke ćemo također koristiti u svrhu obrade plaćanja iznosa koji ste dužni  platiti za korištenje aplikacije . Ponekad ćete imati pravo na povrat novca, pa ćemo te  osobne podatke koristiti i u ove svrhe. 

U slučaju da nam podnesete prigovor, reklamaciju ili upit. 

Putem privole za izravni marketing koja može biti dana npr. putem e-maila ili neposredno  potpisivanjem obrasca privole. 

U slučaju kada Vaše podatke obrađujemo temeljem privole, ukoliko opozovete danu  privolu prestat ćemo obrađivati Vaše podatke te ih više nećemo upotrebljavati u dane  svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje  su vezane za njih. 

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE? 

Razdoblje čuvanja vaših osobnih podataka prvenstveno će ovisiti o svrsi za koju su  prikupljeni. S tim u vezi, jamčimo da vaše podatke nećemo čuvati dulje nego što je to  strogo potrebno za provedbu svrhe za koju su prikupljeni. 

Iznimno, u određenim slučajevima možemo imati zakonsku obvezu čuvati određene  podatke dulje nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade. U tom slučaju pohranit  ćemo osobne podatke samo unutar zakonskog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave  o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i računovodstvene isprave te druge  evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina. 

KAKO MI KORISTIMO VAŠE PODATKE? 

Vaše podatke koristimo za obradu vašeg zahtjeva za stupanje u kontakt s dostupnim  veterinarom, pronalaženje dostupnog veterinara čija specijalizacija ili grana veterine vam  najviše odgovara, sklapanje ugovora s vama i omogućavanje komunikacije s odabranim  doktorom veterine. 

KOJA SU PRAVA KORISNIKA? 

Za učinkovitu kontrolu obrade vaših osobnih podataka imate pravo na zaštitu vaših prava i  interesa, u slučajevima propisanim zakonom, a koja možete ostvariti izravno a to su : 

Pravo na traženje informacija o tome obrađuje li International pet advice d.o.o. Vaše  podatke i, ako je tako, zahtijevati detaljne informacije o samoj obradi; 

Pravo zahtijevati pristup vašim osobnim podacima, na način da International pet advice  d.o.o. napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku; 

Pravo zahtijevati ispravak vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka u  našem posjedu; 

– Pravo zahtijevati da izbrišemo vaše osobne podatke u našem posjedu; – Pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka;

Pravo zahtijevati da vaše osobne podatke prenesemo drugom službeniku za obradu  podataka; 

Pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka od strane International pet advice  d.o.o., posebno u pogledu izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa  International pet advice d.o.o. i automatizirane obrade; 

Pravo na povlačenje privole za obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku,  ako se obrada temelji na privoli; 

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu u Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih  podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000 

U slučaju da želite iskoristiti neko od gore navedenih prava (osim posljednjeg), obratite se  putem e-mail adrese info@vetzy.online poštom preporučeno na adresu sjedišta društva  Ulica Domovinskog rata 61, 21000 Split. 

Napominjemo da ćemo za uspješnu obradu vašeg zahtjeva prije svega morati utvrditi vaš identitet (npr. slanjem kopije osobne iskaznice osobe). Navedeni osobni podaci koristit će  se isključivo u svrhu identifikacije te će se odmah nakon identifikacije izbrisati. 

Za učinkovitu kontrolu obrade vaših osobnih podataka imate pravo na zaštitu vaših prava i  interesa , u slučajevima propisanim zakonom, a koja možete ostvariti izravno a to su : 

Pravo na traženje informacija o tome obrađuje li International pet advice d.o.o. Vaše  podatke i, ako je tako, zahtijevati detaljne informacije o samoj obradi; 

Pravo zahtijevati pristup vašim osobnim podacima, na način da International pet advice  d.o.o. napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku; 

Pravo zahtijevati ispravak vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka u  našem posjedu; 

– Pravo zahtijevati da izbrišemo vaše osobne podatke u našem posjedu; – Pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka; 

Pravo zahtijevati da vaše osobne podatke prenesemo drugom službeniku za obradu  podataka 

Pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka od strane International pet advice  d.o.o., posebno u pogledu izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa  International pet advice d.o.o. i automatizirane obrade; 

Pravo na povlačenje privole za obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku,  ako se obrada temelji na privoli; 

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu u Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih  podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000 

U slučaju da želite iskoristiti neko od gore navedenih prava (osim posljednjeg), obratite se  putem e-mail adrese info@vetzy.online poštom preporučeno na adresu sjedišta društva  Ulica Domovinskog rata 61, 21000 Split.

Napominjemo da ćemo za uspješnu obradu vašeg zahtjeva prije svega morati utvrditi vaš identitet (npr. slanjem kopije osobne iskaznice osobe). Navedeni osobni podaci koristit će  se isključivo u svrhu identifikacije te će se odmah nakon identifikacije izbrisati. 

KORISTIMO LI MI ‘KOLAČIĆE’ (‘COOKIES’) ? 

Naša IT platforma Vetzy koristi kolačiće i druge povezane tehnologije (radi praktičnosti  sve tehnologije nazivaju se „kolačićima“). Kolačiće postavljaju i treće strane koje smo  angažirali. U dokumentu u nastavku obavještavamo vas o korištenju kolačića na našoj  web stranici. 

Što je kolačić (cookies) ? 

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se automatski sprema na vaše računalo, tablet ili  mobilni telefon (“Uređaj”) kada posjetite određenu web stranicu. To omogućuje web  stranici koja je poslala kolačić ili web stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić da  “zapamti” vaš uređaj. 

Kako biste bolje razumjeli kolačiće i kako ih kontrolirati, u nastavku možete saznati koje  vrste kolačića postoje te koji se koriste na web stranici. 

Kolačići od prve strane (first party cookies) 

Kolačići koje je na vaš uređaj instalirala organizacija čiju web stranicu posjećujete poznati  su kao kolačići “prve strane”. 

Kolačići treće strane (third party cookies) 

Kolačići koje je na vaš uređaj web stranicom koju posjećujete instalirala druga organizacija  poznati su kao kolačići “treće strane”. Primjer kolačića “treće strane” je kolačić koji je  postavila tvrtka specijalizirana za analitiku web stranica (primjerice, Google Analytics) koja  vlasniku web stranice daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu. 

Stalni kolačići (persistent cookies) 

Stalni kolačići ostaju spremljeni na vašem uređaju i nakon zatvaranja web preglednika. Uz  pomoć ovih kolačića web stranice pohranjuju podatke kako bi vam se olakšalo njihovo  korištenje. Primjerice, web stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke  zapamtit će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu. 

Privremeni kolačići (session cookies) 

Privremeni kolačići uklanjanju se s vašeg uređaja u trenutku zatvaranja web preglednika u  kojem ste pregledavali web stranicu. Pomoću ovih kolačića stranice pohranjuju privremene  podatke koji služe za njezino ispravno funkcioniranje. 

Također koristimo Google Analytics alat za demografsko izvješćivanje i izvješćivanje o  interesima za planiranje objavljivanja sadržaja relevantnog za vaše interese i buduće  marketinške kampanje, gdje možemo koristiti Googleove podatke o oglašavanju na  temelju interesa ili podatke o publici trećih strana (npr. dob, spol i interesi ) na Google  Analytics. 

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice slažete se da se različite vrste kolačića pohranjuju na  vašim uređajima. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti  njihovu pohranu, sljedeće su kratke upute kako to učiniti. 

Ako želite, možete onemogućiti pohranu kolačića na vašem računalu, ali blokiranje svih  kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih web stranica, uključujući i  ovu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internet pregledniku.  Ako želite izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svom računalu, morate ažurirati postavke  

internetskog preglednika. Budući da su preglednici različiti, način na koji se mijenjaju  postavke nije isti tako da proučite izbornik Help na Vašem pregledniku kako biste saznali  ispravan način podešavanja Vaših cookies. 

Za pitanja i/ili komentare o našoj Politici kolačića i ovoj izjavi, kontaktirajte nas pomoću  sljedećih kontakt podataka: 

International pet advice d.o.o. 

OIB: 05273149765

info@vetzy.online 

Ulica Domovinskog rata 61, 21000 Split 

OTKRIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA 

International pet advice d.o.o. ne dijeli niti prenosi Vaše osobne podatke bilo kojim drugim  stranama, niti itko ima pristup istima, bez Vaše izričite suglasnosti. 

POVEZNICE (LINKOVI) TREĆIH STRANA 

S vremena na vrijeme, prema našoj diskrecijskoj ocjeni, mi možemo na našim web  stranicama uključiti ili nuditi proizvode ili usluge treće strane. Ove internetske stranice  trećih strana imaju zasebna i neovisna pravila o zaštiti privatnosti. Mi stoga nismo  odgovorni i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj i aktivnosti takvih povezanih  web stranica. 

Neovisno o tome, namjera nam je zaštititi integritet naših web stranica i pozdravljamo  svaku Vašu povratnu informaciju (feedback) koju nam dostavite o tim web stranicama. 

KAKO NAŠE WEB STRANICE RUKUJU SIGNALIMA ZABRANE PRAĆENJA (DO NOT  TRACK SIGNALS)? 

Mi poštujemo signale zabrane praćenja i stoga ne pratimo, ne postavljamo cookies niti  koristimo oglašavanje kada je postavljen mehanizam preglednika na opciju Do Not Track  (DNT). 

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM / BANKOVNIM KARTICAMA 

Povjerljivost Vaših informacija je zaštićena i osigurana korištenjem SSL enkripcije. Stranice  za internetsko plaćanje su osigurane korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa  128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak kodiranja podataka radi  sprečavanja neovlaštenog pristupa tijekom prijenosa podataka. Ovo omogućava siguran  prijenos podataka i sprečava neovlašteni pristup podacima tijekom komunikacije između  korisnika i Payment Gateway-a, kao i u obrnutom smjeru. Payment Gateway i financijske  institucije razmjenjuju podatke koristeći svoju virtualnu privatnu mrežu (VPN), koja je 

također zaštićena od neovlaštenog pristupa. Webteh je ovlašteni pružatelj usluga plaćanja  PCI DSS Razine 1. 

International pet advice d.o.o. ne pohranjuje brojeve Vaših kreditnih kartica, niti su  dostupni neovlaštenim trećim osobama. 

IZJAVA O SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE  SVRHE 

International pet advice d.o.o. će sa Vašim osobnim podacima postupati sukladno svim  važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih  tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa,  zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. 

International pet advice d.o.o. čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava  pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti  potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u  slučajevima koji su izričito propisani zakonom ili je dana vaša privola. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Kako bi bili u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ( GDPR-a,  UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. TRAVNJA  2016.) i drugih primjenjivih propisa, ova Pravila o zaštiti privatnosti ažurirana su i  izmijenjena dana 18.svibnja 2022. god. 

Budući da je vjerojatno da će se s vremenom postojeće i nove obrade osobnih podataka  promijeniti, bit će potrebno izmijeniti ili dopuniti ova Pravila o zaštiti privatnosti .  Izmijenjena verzija Pravila bit će objavljena na it platformi/ aplikaciji Vetzy čim bude  izdana.